عکس های بامزه از یک دختر همه کاره

مجموعه : گالری عکس های دیدنی و جالب

عکس های بامزه از یک دختر همه کاره

عکس های بامزه از یک دختر همه کاره

عکاس طنز و کمیک جان ویهلم از سوئیس این آثار دیدنی را خلق کرده است. او علاوه بر انتخاب سوژه های جالب سعی کرده با تغییرات اندک در عکس هایش آنها را به سبک طنز و جالب نزدیک تر کند. دختر دیده شده در عکس ها دختر خود عکاساست.

عکس های بامزه از یک دختر همه کاره - تصویر 2

عکس های بامزه از یک دختر همه کاره - تصویر 3

عکس های بامزه از یک دختر همه کاره - تصویر 4

عکس های بامزه از یک دختر همه کاره - تصویر 5

عکس های بامزه از یک دختر همه کاره - تصویر 6

عکس های بامزه از یک دختر همه کاره - تصویر 7

عکس های بامزه از یک دختر همه کاره - تصویر 8

عکس های بامزه از یک دختر همه کاره - تصویر 9

عکس های بامزه از یک دختر همه کاره - تصویر 10

عکس های بامزه از یک دختر همه کاره - تصویر 11

عکس های بامزه از یک دختر همه کاره - تصویر 12

عکس های بامزه از یک دختر همه کاره - تصویر 13

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه