خودکشی عجیب یک مار عظیم الجثنه پنتون! (عکس)

خودکشی عجیب یک مار عظیم الجثنه پنتون! (عکس)

مجموعه : گالری عکس های دیدنی و جالب
خودکشی عجیب یک مار عظیم الجثنه پنتون! (عکس)

خودکشی عجیب یک مار عظیم الجثنه پنتون!

یک مار پیتون که یک جوجه تیغی بزرگ را بلعیده بود به سرانجامی تلخ مبتلا شد و هم خودش و هم جوجه تیغی کشته شدند.

جوجه تیغی در درون شکم مار تیغهایش را باز و در شکم مار فرو کرد نتیجه خونریزی داخلی مارو کشتن مار بود.

 

ماموران حیات وحش که با جثه عظیم و باد کرده مار پیتون مواجه شده بودند با باز کردن شکم مار تیغ های جوجه تیغی را در جدار شکم مار یافتند و در این حال جثه مرده جوحه تیغی را نیز از درون شکم مار در آوردند.

خودکشی عجیب یک مار عظیم الجثنه پنتون! (عکس)

خودکشی عجیب یک مار عظیم الجثنه پنتون! (عکس)

خودکشی عجیب یک مار عظیم الجثنه پنتون! (عکس)

خودکشی عجیب یک مار عظیم الجثنه پنتون! (عکس)

خودکشی عجیب یک مار عظیم الجثنه پنتون! (عکس)

خودکشی عجیب یک مار عظیم الجثنه پنتون! (عکس)

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه